SAMLABs Stem+ Robotics Kit

หมวดหมู่: ,

อุปกรณ์และชุดควบคุม

  • คู่มือแบบเรียน ภาษาอังกฤษ STEM+ สำหรับเด็ก
  • อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในชุดคิท

หลังจากที่ได้รับสินค้ากรุณาทำการตรวจเช็คสินค้าตามเอกสารที่ระบุ ถ้าหากสินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่ครบตามจำนวน กรุณาติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า